Система за управление на транспортни поръчки

Лесно и бързо изготвяне графиците на камионите

Управлявайте поръчките си с помощта на системата за управление на транспортни поръчки от IMPARGO. Анализирайте транспортните си поръчки и общувайте с товародатели и подизпълнители по дигитален път. Разпределете приетите транспортни заявки директно към превозните средства и тяхните шофьори, независимо дали са част от вашия автопарк или от този на ваш интегриран подизпълнител. Спестете време и пари с нашето лесно управление на поръчки.

Приемете и разпределете товари сега
transport order management system for transport companies
manage your transport orders for free

Бързо и ефективно управление на транспортни поръчки

Създавайте вашите транспортни поръчки за няколко секунди, управлявайте ги в ясен, табличен вид и се възползвайте от постоянно разширяващото се портфолио от функционалности на CargoApps. Диспечерът ви няма да пропуска транспортна поръчки и ще може да следи на живо изпълнението на всяка една от тях в рамките на IMPARGO.

 • Приемане на запитвания и траснпортни заявки
 • Преглед на детайлна информация за запитвания и поръчки
 • Управлявайте документи
 • Проследявайте и споделяйте статус на изпълнение
Приемете транспортна заявка
create and manage your transport orders in a few seconds

Точен анализ и отчет на вашите транспорти

Създавайте бързо и лесно анализи и отчети на дневна, седмична или месечна база. Филтрите ви помагат да видите всички релевантни данни по персонализиран начин, независимо дали става дума за месечния ви оборот, прогнозните разходи, обема на транспорта или броя на транспортните поръчки.

 • Анализирайте приходите и разходите
 • Създавайте анализ на различните сценарии
 • Персонализирайте анализа
 • Изчислявайте специфичните за дадения курс разходи
Създайте своя индивидуален отчет
assign and share your transport order status with partners online

Дигитализирайте комуникацията с вашите товародатели и подизпълнители

С помощта на CargoApps вие дигитализирате комуникацията с вашите товародатели и подизпълнители почти изцяло. Функционалностите като, разпределянето на поръчки, споделянето на статус на изпълнение, извършване на ценови преговори и изискване оферти се управляват по дигитален път изцяло в системата CargoApps. Интегрирайте вашите партньорите с помощта на само един линк.

 • Разпределейте поръчки и обработвайте заявки
 • Споделяйте статуса на изпълнение
 • Изисквайте оферти от вашите подизпълнители
 • Ценови преговори проследими като част от заявката
Изпълнете заявка сега