Точно изчисляване на цялостните транспортни разходи за изготвяне на печеливши оферти

Изчислете на база км цялостните специфични за всеки ваш курс транспортни разходи само с натискането на един бутон

С CargoApps можете бързо и лесно да създавате точни оферти за вашия курс на база вашата индивидуална разходна структура. Заедно с калкулатора за маршрути и изчисляването на пътни такси, интуитивния калкулатор на разходите на превозното средство включва конфигуратор, с който може финно да адаптирате стойностите спрямо собствения си автопарк, курсове и превозвани товари.

Конфигурарай автопарка
truck cost calculator
vehicle cost calculation

Изчисляване разходите на превозното средство, курс и пробег км без Excel

В системата са заложени първоначални стойности за прогнозиране на цялостните транспортните разходи на база постоянно актуализирани браншови данни от цяла Европа. За да получите финно прецизирани прогнози интуитивния конфигуратор в CargoApps ви позволява да настроите стойностите и създадете профили спрямо специфичните за вашата компания автопарк, курсове и тип превозвани товари. Веднъж настроени стойностите автоматично се вливат при изчисляването на всеки зададен курс и позволяват изготвянето на финно прецизирани оферти на база индивидуален разходен профил за всеки превоз.

  • Изчислете цялостните транспортните разходи и направете печеливши оферти
  • Добавете профили за превозните средства и за водачите
  • Изчислете пътните такси за камионите за цяла Европа
  • Планирайте маршрута на камионите
Изчисли моя курс сега
individual profiles

Калкулатор за офериране включващ индивидуалните профили на автопарка

Постоянната динамика на пътя и пазара заедно с многото променливи стойности влизайки в калкулацията и обема на възможности за прецизиране на всеки един курс трябва всеки път на ново да се вземат предвид при изготвянето на оферти. Това прави, дори и за най-опитните диспоненти в бизнеса изготвянето на качествени и прецизни оферти едно истинско предизвикателство. Този проблем силно се изостря при недостиг на опитни служители. С CargoApps стандартизирате процеса по изчисление и изготвяне на вашите оферти, придобивате прозрачност и контрол върху свързаните с курса разходи.

  • Изчислявайте цените с точно определени целеви маржове
  • Вдигнете качеството на офертите и стандартизирайте процеса по изготвяне им
  • Ускорете изготвянето и изпращането на печеливши оферти
  • Управление на права за достъп на потребителите
Калкулирайте своята оферта