Точно изчисляване на цялостните транспортни разходи за изготвяне на печеливши оферти

Изчислете на база км цялостните специфични за всеки ваш курс транспортни разходи само с натискането на един бутон

С CargoApps можете бързо и лесно да създавате точни оферти за вашия курс на база вашата индивидуална разходна структура. Заедно с калкулатора за маршрути и изчисляването на пътни такси, интуитивния калкулатор на разходите на превозното средство включва конфигуратор, с който може финно да адаптирате стойностите спрямо собствения си автопарк, курсове и превозвани товари.

Конфигурарай автопарка
main picture
calculate your freight costs

Изчисляване разходите на превозното средство, курс и пробег км без Excel

В системата са заложени първоначални стойности за прогнозиране на цялостните транспортните разходи на база постоянно актуализирани браншови данни от цяла Европа. За да получите финно прецизирани прогнози интуитивния конфигуратор в CargoApps ви позволява да настроите стойностите и създадете профили спрямо специфичните за вашата компания автопарк, курсове и тип превозвани товари. Веднъж настроени стойностите автоматично се вливат при изчисляването на всеки зададен курс и позволяват изготвянето на финно прецизирани оферти на база индивидуален разходен профил за всеки превоз.

 • Изчислете цялостните транспортните разходи и направете печеливши оферти
 • Добавете профили за превозните средства и за водачите
 • Изчислете пътните такси за камионите за цяла Европа
 • Планирайте маршрута на камионите
Изчисли моя курс сега
calculate your transportation costs

Калкулатор за офериране включващ индивидуалните профили на автопарка

Постоянната динамика на пътя и пазара заедно с многото променливи стойности влизайки в калкулацията и обема на възможности за прецизиране на всеки един курс трябва всеки път на ново да се вземат предвид при изготвянето на оферти. Това прави, дори и за най-опитните диспоненти в бизнеса изготвянето на качествени и прецизни оферти едно истинско предизвикателство. Този проблем силно се изостря при недостиг на опитни служители. С CargoApps стандартизирате процеса по изчисление и изготвяне на вашите оферти, придобивате прозрачност и контрол върху свързаните с курса разходи.

 • Изчислявайте цените с точно определени целеви маржове
 • Вдигнете качеството на офертите и стандартизирайте процеса по изготвяне им
 • Ускорете изготвянето и изпращането на печеливши оферти
 • Управление на права за достъп на потребителите
Калкулирайте своята оферта
forecast your transportation costs with CargoApps software

Instant quotes to your customers via PDF

Send professional offers in PDF format (even with your logo) with all the needed information to your customers in just 3 clicks. Ease up your sales process! The function “Create offer” allows you to create transport offers for your customer. How to create the offer PDF:

 • Calculate your offer price based on your total transportation cost
 • Click “Create offer” in the PLANNER
 • Enter a reference number and your final offer price
 • Create an offer PDF
Download your offer PDF