Консултативен съвет на IMPARGO

Експертни знания и умения в областта на логистиката с 80-годишен опит в транспортната индустрия.

Нашата експертна комисия се състои от специалисти в областта на логистиката, създаването на алгоритми и маркетинга, които ни подкрепят и ни помагат да сме по-успешни в стратегическото планиране на нашата компания. С техните знания и умения в бранша, те носят огромен принос за компанията, както и предоставят една критична гледна точка по отношение на бизнеса и развитието ни. Ние се радваме, че сме съумяли да ентусиазираме всички наши сътрудници по отношение на нашия подход спрямо дигитализирането на транспортната логистика.

marcel frings

Marcel Frings

е главният изпълнителен директор на SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG, както и доказан експерт по отношение на електронните пазари и дигитализирането в областта на транспорта и логистиката.

Marcel Frings, в сътрудничество с Alexander Busche, се заема с транспортната и логистичната област. Заедно ще разработим ориентирани към потребителя продукти на IMPARGO със силен фокус върху настоящия пазар.

  към профила в LinkedIn
  peter sanders

  Prof. Dr. Peter Sanders

  е директор на алгоритмиката II в Технологичния университет в Карлсруе, както и награждаван експерт в областта на алгоритмите и в частност - в планирането на маршрути и обработването на големи количества данни.

  С помощта на Prof. Dr. Peter Sanders IMPARGO ще съумее да разшири технологичната си водеща позиция и за в бъдеще.

   към профила в KIT
   alexander busche

   Alexander Busche

   е управляващ акционер Schroeder Group - Professional Logistics. Той е и сериен предприемач в областта на сухопътния транспорт и експерт по интегрирани и персонализирани логистични решения.

   Идващи от транспортния и логистичен сектор, Alexander Busche и Marcel Frings, предоставят експертно си мнение за бранша, което позволява на продуктите на IMPARGO по добре да се адаптират към потребителя и през цялото време да бъдат фокусирани върху клиента.

    към профила в LinkedIn
    christof thesinga

    Christof Thesinga

    е директор на Отдела по корпоративен маркетинг в Coyote Logistics, както и експерт в областта на дигиталния и B2B маркетинг. Работил е в областта на транспортната логистика 17 години и притежава много високо ниво на компетентност по отношение на създаването и внедряването на маркетингови стратегии. br />
    Christof Thesinga ще работи заедно с IMPARGO върху разрастването на бранда и позиционирането на IMPARGO като водеща европейска технологична компания.

     към профила в LinkedIn