Правна информация на IMPARGO

Приложено ще намерите изискваните от закона данни за лицето, отговорно за съдържанието съгласно закона за печата.

Задължителна правна информация на база § 5 от германския Закона за електронните медии:

IMPARGO GmbH (IMPARGO)
Behlertstraße 3a/Haus B2
D-14467 Potsdam (GERMANY)

Представлявано от:

Julian Labeit и Gerhard Hänel

Контакт централа в Германия:

Телефон: +49-(0)-30-12083684
Имейл: info@impargo.de

Фирмена регистрация:

Съд на регистрация: Районен съд Потсдам
Регистрационен номер: HRB 31967 P

Идентификационен номер:

Идентификационен данъчен номер (ДДС №) според § 27a от германския закон за данъка върху оборота:
DE311842268

Отговорен за съдържанието съгласно § 55 чл. 2 от Държавното споразумение за радио и телевизия

Gerhard Hänel (Chausseestraße 37 D2, 10115 Berlin)

Онлайн разрешаване на спорове

Освен свързвайки се нас можете да потърсите съдействие за разрешаване на спор чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове тук (The European Commission provides a platform for online dispute resolution - OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Дискламация

Съдържание

IMPARGO си запазва правото да не носи отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Изцяло са изключени твърдения за отговорност срещу IMPARGO, които се отнасят до щети от материален или нематериален характер, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на неточна и непълна информация, при условие, че авторът няма проявена умишлена или грубо небрежна вина. В интернет пространството продуктите се представят без задължение и информацията за продукта се съобщава. По-специално, тази информация не е гаранция за характеристиките. Всички оферти са свободни и необвързващи. IMPARGO изцяло си запазва правото, да променя без изрично предизвестие части или страници, или цялата оферта, да допълва, да изтрива, да прекрати публикуването временно или окончателно.

Препратки и линкове

На нашата страница се намират преки и непреки препратки към външни уебсайтове ("хипервръзки"), които се намират извън зоната на отговорност на IMPARGO, задължението за отговорност би влязло в сила само в случаите, когато IMPARGO е запознат със съдържанието и ако това е технически възможно и разумно за него, за да се предотврати използването в случай на незаконно съдържание.

IMPARGO изрично заявява, че към момента на поставяне на връзката не е разпознаваемо незаконно съдържание на свързаните страници. При текущия и бъдещ дизайн, съдържание или авторство на свързаните страници, IMPARGO няма влияние. Поради тази причина ние изцяло се дистанцира от всички съдържания на всички свързани страници. Това се отнася за всички заложени в рамките на собствената интернет оферта линкове и препратки, както и за чужди записи в оставени от IMPARGO книги за гости, дискусионни форуми и списъци с имейли. За неправомерно, некоректно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, носи отговорност самият доставчик на страницата, към която е препратено, а не този, който накрая чрез линкове е препратен към съответната публикация.

Авторско право и търговска марка

IMPARGO се стреми във всички публикации да спазва авторските права върху използваните графики, звукови документи, видеозаписи и текстове, да използва създадени от него графики, звукови документи, видеозаписи и текстове или да прибягва до графики, звукови документи, видеозаписи и текстове без лиценз. Всички, споменати в рамките на интернет предложението и евентуално чрез трети страни защитени и запазени марки подлежат неограничено на разпоредбите на съответното валидно законодателство за търговските марки и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Единствено, въз основа самото споменаване, не може да се направи извода, че търговските марки не са защитени чрез правата на трети страни! Авторското право (Copyright) за публикувани, създадени от самия доставчик обекти остава единствено при доставчика на страниците. Възпроизвеждане или използване на такива графики, звукови документи, видеозаписи и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на доставчика. Използваните в интернет страницата на доставчика логота и фирмени знаци са защитени от Закона за търговските марки