ShipperPortal софтуер за товародатели

Вашата лесна за използване система за управление на транспорта

ShipperPortal на IMPARGO представлява система за управление на транспорта (TMS) , която ви дава възможност да автоматизирате транспортните си процеси и да проследявате транспортите си. Разпределейте вашите товари за минути между вашата мрежа от подизпълнители, вътрешен автопарк и мрежата от сертифицирани превозвачи от портфолиото на IMPARGO. Спечелете време и намалете разходите си за транспорт с ShipperPortal на IMPARGO.

Изпратете запитване сега
TMS software

Автоматизирайте транспортните си процеси

Управлявайте както еднократните, така и повтарящите се транспорти онлайн и то с минимални усилия. Вашият ShipperPortal от IMPARGO ви позволява да работите дигитално с вашите транспортни партньори. Управляввайте в реално време и разпределайте поръчките си по дигитален път на вашите подизпълнители, вътрешен автопарк и мрежата от сертифицирани превозвачи от мрежата на IMPARGO с помощта на нашия ShipperPortal за товародатели.

 • Изпращайте транспортни поръчки само с едно натискане на бутон
 • Избегнете грешките при ръчния трансфер на данни
 • Дигитален трансфер на документи
 • Управление на всички данни свързани с транспорт, заявкии товарителници през една система
Безплатна консултация

Следете транспортите си с помощта на данни в реално време

Дигитализирайте логистичните си процеси и комуникацията с вътрешните си транспортни капацитети и вашите подизпълнители чрез ShipperPortal от IMPARGO. ShipperPortal ви позволява лесно създаване, запитване, договаряне, възлагане и проследяване на транспорти. С лекота възлагате транспорти към собствен автопарк съществуващи и нови подизпълнители. Спечелете време и намалете разходите си сега.

 • Получавайте очаквано време за доставка в реално време
 • Получавайте доказателства за извършена доставка
 • Получавайте текущото състояние на поръчката
 • Проследявайте часовете за товарене и разтоварване
Получете повече информация

Намалете разходите си чрез ShipperPortal

Нашата лесна за използване и бърза за внедряване система за управление на транспорта спестява време и средства чрез намаляване ръчното усилие посредством автоматизацията и стандартизацията на процеси. Вашият ShipperPortal от IMPARGO ви помага да:

 • Намалите необходимостта от комуникация с вашия доставчик на транспортни услуги
 • Увеличите ефективността си при обработката на поръчки
 • Реагирате адекватно при появата на неочаквани промени
 • Избегнете грешките при ръчна обработка
Изискайте демо